Proiecte de cercetare

 

- 2015-2017: proiect aparţinând Planului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare PN II, prin programul Resurse umane. Tinere echipe de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4
Finantare: CNCS prin Universitatea Babes-Bolyai
Pagină web: http://www.violentaverbala.hum.ro
Proiectul " Violenţa verbală ca spaţiu al confruntării şi al afirmării unei identităţi sociale" îşi propune o abordare a fenomenului violenţei verbale prin analiza unor reprezentări ale agresivităţii şi violenţei în limbajul cotidian din mediul şcolar şi comunicarea mediatică (internet), dar şi în discursul literar, pe baza unui corpus bilingv român-francez.
Perspectivele din care este abordată violenţa verbală (pragmatica interacţiunii verbale, teoria actelor de limbaj, analiza discursului, sociolingvistica) sunt adaptate specificului interacţiunii în cele trei contexte considerate: mediul şcolar, mediul virtual al internetului şi literatură.
Studiul manifestărilor de violenţă verbală se bazează pe analiza unui corpus bilingv (român–francez) care va fi constituit prin:
a) înregistrarea audio a unor interacţiuni verbale cu potenţial violent în mediul şcolar şi transcrierea acestor înregistrări cu respectarea mărcilor prozodice;
b) selectarea unui corpus scris de violenţă verbală virtuală de pe conturile de YouTube, Facebook, bloguri şi forumuri; c) selectarea unui corpus scris din domeniul discursului literar (teatral şi romanesc).

Echipa este formată din cinci cercetători : lect.dr. Iulia Anca Mateiu (director de proiect), lect.dr. Anamaria Curea, asist. dr. Georgiana Giurgiu-Todoran şi doi doctoranzi ale căror proiecte vizează pragmatica discursului dramatic (Vlad Dobroiu) sau romanesc (Lavinia Margea).


- 2015-2016: temă anuală de cercetare în domeniul lingvisticii romanice, "Optativul în limbile romanice: între categorie semantică şi modalitate de enunţare"
Cercetare finalizată prin publicarea contribuţiilor într-un număr tematic, 2/2016, al revistei Dacoromania a Institutului "Sextil Puşcariu" al Academiei Române. Sumarul poate fi consultat aici http://dacoromania.inst-puscariu.ro/2016_2_cuprins.html
Problematica optativului face obiectul unor abordări atât sincronice cât şi diacronice. Mod verbal în greaca veche, optativul dispare în latina clasică, fiind asimilat de subjonctiv, dar reapare apoi în limbile romanice ca modalitate de enunţare. Pe lângă două studii de gramatică istorică, volumul reuneşte lucrări axate pe analiza statutului gramatical şi a realizărilor pe care modalitatea optativă le cunoaşte azi în cinci limbi romanice: franceza, româna, italiana, spaniola şi portugheza.

Grupul de şase cercetători include: patru membri CLRAD (prof. dr. Ligia Stela Florea, conf. dr. Mariana Istrate, conf. dr. Viorel Rujea, conf. dr. Adrian Chircu-Buftea) şi doi colaboratori de la Facultatea de Litere (conf. dr. Vasile Rus şi asist. dr. Veronica Manole).


- 2009-2011: proiect de cercetare de tip PN II IDEI 2235, finanţat de CNCSIS, cu titlul «Les genres du discours de presse comme pratiques discursives et culturelles. La dynamique et la typologie des genres dans la presse d’information roumaine et française».
Pagină web: http://www.genuljurnalistic.hum.ro
Valoarea contractului: 416283,58 lei
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
Contractor: Universitatea Babeş-Bolyai
Durata contractului: 36 luni (2009-2011), perioadă în care centrul a beneficiat de finanţarea acordată proiectului de grant de către CNCS.

Colaboratori: 3 specialişti în lingvistică şi analiza discursului, 2 specialişti în comunicare (Departamentul de jurnalism al UBB) şi o doctorandă în lingvistică franceză. Directorul proiectului: Dr. Ligia Stela Florea.
Au fost publicate două volume colective (408 pagini şi 187 pagini) şi un volum de autor de 414 pagini, editat la Bucureşti şi la Cluj-Napoca (vezi Publicaţii).


- 2005-2010: proiect de cercetare axat pe studiul construcţiilor verbale ale francezei actuale, în colaborare cu laboratorul LaTTiCe (Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition) din Franţa.

Colaboratori: Catherine Fuchs, Directeur du laboratoire LATTICE UMR 8094 Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition, Ecole Normale Supérieure de Montrouge, Ligia Stela Florea, director CLRAD, şi Frédérique Mélanie-Becquet ingénieur d’études. Programul viza elaborarea lucrării Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions, emplois, synonymes, care a fost publicată în septembrie 2010 la editura Ophrys, Paris (270 pagini). Lucrarea a beneficiat de la apariţie de opt recenzii (şase din străinătate şi două din ţară) din partea unor specialişti reputaţi ca prof. Alexandra Cuniţă (Univ. din Bucureşti) si Georges Kleiber (Univ. din Strasbourg).