Masterat

 

2008-2011

În toamna anului universitar 2008-2009 a fost iniţiat programului de masterat Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (franceză, italiană, spaniolă), cu participarea a 3 catedre de la UBB şi a unor specialişti de la Universitatea din Nantes şi de la Universitatea Lyon 2. Programul a inaugurat 16 cursuri noi de pregătire a studenţilor pentru învăţământ, traducere literară, editare de texte şi cercetare în lingvistica şi analiza discursului.

Programul şi-a propus să ofere cursanţilor o orientare profesională şi o formare ştiinţifică în vederea integrării cât mai eficiente în două importante domenii de activitate:
- activitatea de predare a limbilor moderne, cu corelatul ei necesar, elaborarea de programe, forme, metode de învăţare a limbilor, redactarea şi evaluarea metodelor audio/video şi a manualelor destinate ciclului primar şi gimnazial;
- activitatea de traducere literară şi de editare de texte pentru care programul şi-a propus să dezvolte la studenţi competenţe interdisciplinare în: lingvistica contrastivă, teoria şi practica traducerii, culturi şi literaturi romanice, receptarea acestora în spaţiul românesc.

Planul de învăţământ a inclus discipline vizând atât consolidarea cunoştinţelor de specialitate prin cursurile de lingvistică contrastivă cât şi iniţierea studenţilor în domenii actuale de cercetare ca lingvistica textului, teoria argumentării, teoria receptării, interculturalitate şi traducere, proiectarea, programarea şi evaluarea procesului instructiv în predarea/ învăţarea limbilor moderne şi metodologiile de cercetare în didactica limbilor moderne.

Programul de studii masterale «Lingvistică şi didactică» s-a înscris pe linia proiectelor europene vizând didactica plurilingvismului. El şi-a propus să se afilieze programului iniţiat de Universitatea din Le Mans (Franţa) sub auspiciile AUF (Agence universitaire de la francophonie). Afilierea la Masterul Internaţional MIDiPlu «Didactiques du plurilinguisme» a permis programului să efectueze schimburi internaţionale în cadrul programelor propuse de AUF. Schimburile au contribuit la difuzarea abordărilor plurale ale limbilor şi culturilor, fapt care a dat cadrelor didactice posibilitatea de a dezvolta la elevi competenţe plurilingve si pluriculturale diversificate.

Cele trei catedre implicate în acest program de masterat au fost: Catedra de limba şi literatura franceză, Catedra de limbi şi literaturi romanice şi Catedra de metodică în ştiinţele socio-umane.

Programul a beneficiat de aportul unor specialişti recunoscuţi în lingvistică şi didactică: trei profesori dr. (O.Galatanu, de la Universitatea din Nantes, A.Rabatel, de la IUFM Lyon, L.S.Florea de la UBB), trei conferenţiari dr. (L.Pop, M.Istrate, A.Pamfil de la UBB), al unor cunoscuţi traducători şi specialişti în culturi şi literaturi romanice (conferenţiari dr. H.Tepperberg, S.Damian, V.Rujea), precum şi de aportul unor tineri cercetători în lingvistică şi didactică (lectori dr. I.Mateiu, S.Furdui) şi în literaturi romanice (lectori dr. M.Fekete, D.Rujea).

Analiza comunicării didactice şi proiectarea/evaluarea procesului instructiv în domeniul predării limbilor moderne a făcut obiectul colaborării cu Catedra de metodică în ştiinţele socio-umane de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi cu IRFFLE (Institut de recherche et de formation en français langue étrangère) de la Universitatea din Nantes (Franta), cu care avem relaţii din 1992, două acorduri Erasmus si în perspectivă o convenţie de joint master.

Programul «Lingvistică şi didactică» a oferit în primul rând cursanţilor o orientare profesională fiind unul din puţinele masterate de acest fel din UBB şi singurul de acest fel pe filieră filologică. Ca atare, el a oferit studenţilor posibilitatea de a-şi completa formarea ştiinţifică şi profesională în vederea integrării cît mai eficiente în activitatea de predare a limbilor moderne şi, prin modulul de traductologie din anul doi, în activitatea de traducere. Sunt cele două domenii pe care majoritatea studenţilor de la limbi moderne le abordează în prezent după absolvire.

Prin iniţierea studenţilor în domenii actuale de cercetare ca lingvistică contrastivă, lingvistica textului, teoria argumentării, teoria receptării, interculturalitate şi traducere, proiectarea, programarea şi evaluarea procesului instructiv în predarea/ învăţarea limbilor moderne, direcţiile actuale de cercetare în didactica limbilor moderne, specializarea a asigurat şi pregătirea teoretică necesară pentru admiterea la doctorat.