Obiective

 

- formarea unor cercetători în lingvistica romanică, domeniu în care în România se resimte la ora actuala lipsa de specialişti;

- crearea unui cadru stimulator pentru proiectele tinerilor cercetatori: organizarea periodica a unor work-shop-uri în care sa fie prezentat stadiul actual al unor cercetari în curs; încurajarea colaborarii la revistele Dacoromania, Studia UBB, Studii de lingvistică; atragerea doctoranzilor la şedintele de evaluare a rapoartelor de cercetare;

- colaborarea cu specialişti în comunicarea media (jurnalism şi publicitate) precum şi în arta spectacolului (de teatru şi televiziune) în vederea monitorizării cercetărilor doctorale în curs, axate pe presa scrisă, discursul politic şi publicitar, traductologie şi dialogul teatral;

- extinderea colaborării cu Institutul de lingvistică si istorie literară “Sextil Puşcariu” al Academiei române: articole si proiecte de numere tematice pentru Dacoromania, publicaţia institutului, comunicări stiinţifice în cadrul şedinţelor SRLR; stimularea activităţii Societăţii române de lingvistică romanică (SRLR), care ramâne în continuare unul din cele mai propice cadre de afirmare pentru tinerii romanişti;

- continuarea colaborării cu Catedra de jurnalism a UBB prin participarea la colocviile catedrei şi publicarea anuală a unor contribuţii în revista Studia Ephemerides; implicarea unor specialişti în comunicarea media (jurnalism si publicitate) în monitorizarea proiectelor doctorale axate pe discursul jurnalistic, politic sau publicitar; în cadrul acestei colaborări avem de asemenea în vedere organizarea unor colocvii anuale pe tema «Metode de cercetare ale discursului mediatic»;

- creşterea vizibilităţii centrului prin publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate de prestigiu (Revue de linguistique romane, Revue de sémantique et pragmatique, L'information grammaticale, Revue roumaine de linguistique, Dacoromania, Studii şi cercetări lingvistice, Studia UBB etc.) şi atragerea de colaboratori valoroşi din străinătate pentru numerele de profil ale revistelor Studia şi Dacoromania.