Parteneri

 

Partener naţional:

Institutul de lingvistică şi istorie literară Sextil Puşcariu al Academiei Române. Colaborare concretizată prin comunicări ştiinţifice la şedinţele SRLR şi prin publicaţii în Dacoromania (revistă editată de ILIL, sub egida Academiei Române la Cluj-Napoca).

Parteneri internaţionali:

Centre de linguistique française Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Conferinţe invitate, acorduri Erasmus si de cotutelă doctorală.

Laboratoire LaTTiCe UMR 8094 (Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition)
Colaborare în perioada 2005-2010 finalizată prin publicarea la editura Ophrys a lucrării Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions, emplois, syonymes, Paris, éditions Ophrys, 2010, 270 p. ISBN: 978-2-7080-1245-5.

Alte schimburi şi acorduri internaţionale

- proiect de cooperare cu Université Claude Bernard, Lyon 1-IUFM, care prevede colaborări în domeniul lingvisticii franceze (în perspectiva programului Egide-Brancusi) şi misiuni de predare la nivel de masterat;

- protocol de colaborare cu Institutul de limbi şi literaturi romanice de la Universitatea Boemiei de Sud (Cehia), care prevede schimburi de publicaţii, elaborarea unor proiecte de cercetare comune, mobilitaţi ale studenţilor şi profesorilor în cadrul programelor europene şi participarea profesorilor în comisii de doctorat;

- acorduri de cotutelă doctorală cu următoarele universităţi : Université de Paris 3, Université de Paris 12, Université d’Orléans, Université de Neuchâtel (Suisse), Université du Luxembourg.